We Are Sherpa मा स्वगतम्

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག།
༈ ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས།།
གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །
གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །
ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

thap-khe thuk-je sha-kyai rig-su thung. zhen-gyai mi-thub dud-ki pung-jom pa.
ser-gi lhun-po ta-bur jid-pi ku. sha-kyai gyal-po khe-la chag-chhal lo
 
With skilful means and compassion, you were born in the shakya clan,
Unconquerable by others, You vanquished Mara’s hordes,
Your physical form resplendent, like a mountain of gold.
 To you, the King of the Shakyas, I pay homage!

थप्खे थुक्ज्ये शाक्ययी रिक्सु ठुङ् ।। श्येन्की मिथुव दुत्की पुङ ज्योम्प ।।
सेर्की ल्हुन्पो तवुर जित्पी कु ।। शाक्ययी ग्यल्पो ख्योदला क्षग्छल् लो ।।
 
कौशल्य उपाय करुणमय शाक्यकुलमा जन्म भइ
 अन्यले नसक्ने मार बललाई नष्ट गर्न हुने 
सुमेरु पर्वत झैं तेजस्वी कायवान्
 शाक्यराज हजुरलाई प्रणाम गर्दछु !
 

Read More

संस्थापकको मन्तब्य

संस्थापकको मन्तब्य

सर्वप्रथम यस website को पवित्र उद्देश्यलाई यस रुपसम्ममा ल्याइपुयाउन सहयोग गरिदिनहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद
Read More

निर्देशकको मन्तब्य

निर्देशकको मन्तब्य

We Are Sherpa यो एउटा यस्तो Website हो । जसमा तपाईहरुले शेर्पा सम्बन्धि कुनै पनि जानकारी (ज्ञान) पाउन सक्नु हुनेछ । जस्तैः शेर्पाहरुको इतिहास, धर्म, कर्म, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, भेष भूषा, खानपान र दैनिक जिवनका कुरा इत्यादि ।
 
Read More